ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  เครือข่ายเฝ้าระวังป่าไทย
   

  เครือข่ายเฝ้าระวังป่าไทย

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

เครือข่ายเฝ้าระวังป่าไทย เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อเป็นการหนุนเสริมให้ชุมชนปกป้องรักษา ฟื้นฟูป่าและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และเพื่อให้เครือข่ายเป็นสื่อกลางในการสร้างความ ร่วมมือและเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายที่มีโอกาสดำเนินงานโครงการฯ ต่างๆ ที่ผ่านมา ได้แก่

 1. เครือข่ายเกษตรกรตีนภูพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ
 2. เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 3. เครือข่ายแม่วงก์ชุมชนคนรักษ์ป่า จังหวัดนครสวรรค์
 4. ชุมชนพัฒนารักป่า อำเภอสีคิ้ว และอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 5. ชุมชนพัฒนารักษาป่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 6. เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 7. เครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลนอ่าวทุ่งมหา จังหวัดชุมพร
 8. เครือข่ายป่าชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ จังหวัดพังงาและระนอง

ผลกระทบต่อสังคม::

 1. เครือข่ายคนทำงานในการขับเคลื่อนและสนับสนุนกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ตลอดจนประสบการณ์การเรียนรู้ในการทำงานระหว่างกัน
 2. รูปแบบการจัดการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการนำไปประยุกต์ใช้

ระยะเวลาดำเนินงาน::

2542 - ต่อเนื่องปัจจุบัน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณเบญจมาส  โชติทอง

 

 

 
ข่าวสาร
 

สิ่งพิมพ์ / บทความ
 1. รายงานการสัมมนา “ชุมชนก้าวใหม่ใส่ใจโลกร้อน” จ.บุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2552
 2. เอกสารประกอบการสัมมนา “ชุมชนก้าวใหม่ใส่ใจโลกร้อน” จ.บุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2552
 3. เอกสารประกอบการสัมมนา “ตลาดนัดคนรักษ์ป่า...ต้นกล้าพันธุ์ดี” จ.พังงา ปี พ.ศ. 2551
 4. รายงานการติดตามและการสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังป่าไทย ปี พ.ศ. 2549
 5. สรุปบทเรียนการจัดการป่าเพื่อความยั่งยืนและกรณีการเรียนรู้
 1. บ้านธารมะยม เครือข่ายชุมชนคนรักษ์ป่า จ.นครสวรรค์
 2. ก้าวใหม่ของเครือข่ายเกษตรกรตีนภูสู่เครือข่ายองค์กรชุมชนฟื้นฟูป่าภูกระแต จ.ชัยภูมิ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา