ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  A 4-Year Thai-Danish Environmental Cooperation Program (1998-2001) for Working Group 1: Urban Development, Industrialization and Energy
   

  A 4-Year Thai-Danish Environmental Cooperation Program (1998-2001) for Working Group 1: Urban Development, Industrialization and Energy

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

This program was to formulate a cooperative program between the Royal Thai Government and the Government of Denmark for the period of 1998-2001 to jointly address environmental issues in the areas of urban development, industrialization and energy in Thailand. Its specific objectives included:

  1. To address and prevent adverse environmental consequences of urbanization and industrialization in Thailand,
  2. To implement strategies for a long term consumption and production of energy, and
  3. To prevent and resolve conflict incurred from the allocation of natural resources, energy and pollution.

There were 3 main strategies proposed for this cooperation program: Area

  1. Human Settlements for Sustainable Development Area
  2. Industry for Sustainable Development Area
  3. Energy for Sustainable Development

ผลกระทบต่อสังคม::

จากการพูดคุยและรวบรวมข้อมูลและความต้องการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การอุตสาหกรรม และพลังงาน จึงเกิดแนวคิดหลัก (เบื้องต้น) สำหรับโครงการแต่ละประเภท ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ DANCED อันจะทำให้แนวทางในการพัฒนาโครงการในรายละเอียดต่อไป และได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก DANCED

ระยะเวลาดำเนินงาน::

พฤษภาคม - กรกฎาคม 2540

ผู้สนับสนุนโครงการ::

DANCED

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา