ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ สำหรับกลุ่มประเทศในอาเซียน - ระยะที่ 2
   

  โครงการการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ สำหรับกลุ่มประเทศในอาเซียน - ระยะที่ 2

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

เป็นโครงการความร่วมมือของประเทศสมาชิกในกลุ่ม APEC ในระยะที่ 2 เพื่อสร้างฐานข้อมูลในการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ซึ่งได้มีการนำไปใช้ในกลุ่มประเทศสมาชิก APEC มีการสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันในการดำเนินกิจกรรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย โดยเฉพาะการทำบัญชีรายการข้อมูลก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและโรงกลั่นน้ำมัน

ผลกระทบต่อสังคม::

ได้ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอุตสาห-กรรมการผลิตเหล็กและโรงกลั่นน้ำมัน สำหรับใช้ในการศึกษาการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2544 - 2545; 7 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

JEMAI

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร. ไชยยศ บุญญากิจ

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา