ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  การพัฒนากรณีศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทย
   

  โครงการการพัฒนากรณีศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทย

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

เป็นโครงการที่เกิดจากการริเริ่มของ APO ที่ต้องการรวบรวมการดำเนินการด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และกรณีศึกษาต่างๆ ของประเทศสมาชิก เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิก สำหรับประเทศไทยได้จัดทำกรณีศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิตของเทปบันทึกเสียง รุ่น EF 60 ซึ่งได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากบริษัท Sony Magnetic Products (Thailand)

ผลกระทบต่อสังคม::

เป็นการศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สหภาพยุโรปกำลังให้ความสนใจ

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2544 - 2545; 12 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

APO

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา