ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  Development of Environmental Quality Management Plan
   

  Development of Environmental Quality Management Plan

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

To develop the Environmental Management Plan mentioned above so that it serves as a framework and guidelines to implement the Promotion and Conservation of national Environmental Quality Policy and Plan

ผลกระทบต่อสังคม::

รายงานฯ ช่วยยกระดับความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการกำหนดนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานรัฐ ที่สอดคล้องกับปัญหา

ประชาชนสามารถใช้รายงานฯ เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินการแก้ปัญหาของรัฐที่ผ่านมา

ส.ผ. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานฯ ได้เรียนรู้รูปแบบในการจัดทำรายงานฯ ที่เป็นระบบ เพื่อพัฒนารูปแบบของรายงานฯ ต่อไป  

ระยะเวลาดำเนินงาน::

1 กุมภาพันธ์ 2539 - 30 กันยายน 2539

ผู้สนับสนุนโครงการ::

OEPP

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา