ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  การประเมินความเป็นไปได้ในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมร่วมกับอุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต์
   

  โครงการการประเมินความเป็นไปได้ในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมร่วมกับอุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต์

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

ศึกษาเพื่อหาหนทางในการลดปริมาณของเสียจากภาคอุตสาหกรรมและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการของเสียจากภาคอุตสาหกรรมร่วมกับโรงงานที่มีศักยภาพในการจัดการ เช่น การเผาทำลายในเตาเผาปูนซีเมนต์ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาพลังงานใหม่ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบริษัท ไทยเฮโย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้ให้สถาบันดำเนินการสำรวจข้อมูลและศึกษาโครงการ

ผลกระทบต่อสังคม::

  • เป็นฐานข้อมูลด้านการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ทั้งของเสียชนิดที่เผาทำลายได้และเผาทำลายไม่ได้
  • สามารถทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอเป็นนโยบายการแก้ไขปัญหาต่อไป
  • สร้างความร่วมมือให้แก่ภาคอุตสาหกรรมที่มีของเสียและกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์
  • ได้นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ร่วมกับการศึกษาของหน่วยงานอื่นๆ และเสนอเป็นภาพของของสถานการณ์ปัญหากากอุตสาหกรรมและการจัดการ และนำเสนอไปสู่แนวทางที่เหมาะสมของประเทศในการจัดการกากอุตสาหกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน::

2547; 6.5 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

NEDO and Taiheiyo

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา