ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  Eco-Industrial Park
   

  Eco-Industrial Park

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ GTZ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม จึงได้มอบหมายให้สถาบันฯ จัดทำโครงการการสำรวจเบื้องต้นตามแนวความคิด Eco-Industrial Parks โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการรวบรวมข้อมูล และข้อเท็จจริง รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบการอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดเพื่อมมากขึ้นในอนาคต ตามหลักการ Eco-Industrial Parks

ผลกระทบต่อสังคม::

ปัจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีโครงการภายใต้ความร่วมมือของ GTZ ชื่อ Development of Eco-Industrial Eatates and Network ซึ่งจะช่วยเหลือประเทศไทยเป็นเวลา 6 ปี เพื่อให้เกิด Eco-Industrial Parks ในประเทศที่เห็นผลทางปฎิบัติ

ระยะเวลาดำเนินงาน::

2547; 3 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

GTZ

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา