ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการระบบข้อมูลมลพิษ ปี 2539
   

  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการระบบข้อมูลมลพิษ ปี 2539

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

เพื่อทำการศึกษา และปรับโครงสร้างของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในกรมควบคุมมลพิษ ในเรื่องการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลของกองต่างๆ ในลักษณะ Intranet รวมทั้งการวางนโยบายในเรื่องการเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ออกสู่ภายนอกรมควบคุมมลพิษ โดยผ่านบริการทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Internet - ผลผลิตของโครงการ ได้แก่ แผนปฏิบัติการใช้ระบบ GIS และ MIS และการจัดทำฐานข้อมูลอื่นๆ และการปรับปรุงฐานข้อมูลด้วยภาพถ่ายทางอากาศ เป็นต้น

ผลกระทบต่อสังคม::

  • กรมฯ จะมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมลพิษทั้ง GIS และ MIS ที่เป็นมาตราฐานตามโครงสร้างของระบบข้อมูลสารสนเทศ ทำให้สะดวก รวมเร็วและลดความซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นของข้อมูลลงไป และได้ข้อมูลที่มีความทันสมัยเสมอ
  • พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  

ระยะเวลาดำเนินงาน::

18 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

PCD

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา