ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  Global Environmental Outlook III
   

  Global Environmental Outlook III

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

GEO-I and GEO-II were attempts to report the state of the global environment. TEI was actively involved in the preparation of these reports. GEO-III was expected to be released in 2002, 30 years after the Stockholm Conference. TEI served as the CC (Collaborating Center) for the SEA sub-region and in this preparation of the GEO-III.

ผลกระทบต่อสังคม::

  • GEO III จะช่วยยกระดับความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกของประชาชนในประเทศไทยมากขึ้น
  • เกิดการเรียนรู้แนวทางในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกและรูปแแบในการจัดทำรายงานฯ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน::

10 กรกฎาคม 2543 - 31 ธันวาคม 2544

ผู้สนับสนุนโครงการ::

UNEP

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา