ผลงาน   >>  มลพิษ   >> การประชุมเวทีสาธารณะ “ความพร้อมของไทย...ต่ออนุสัญญามินามาตะว่าด้วยสารปรอท”

   

  การประชุมเวทีสาธารณะ “ความพร้อมของไทย...ต่ออนุสัญญามินามาตะว่าด้วยสารปรอท”

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

 
 

ประชาสัมพันธ์

การประชุมเวทีสาธารณะ
ความพร้อมของไทย...ต่ออนุสัญญามินามาตะว่าด้วยสารปรอท

  1. รายละเอียดหลักการและเหตุผล
  2. แบบตอบรับ

  3. วันที่ 11 กันยายน 2557 จังหวัดเชียงใหม่

  4. วันที่ 12 กันยายน 2557  จังหวัดระยอง

  5. วันที่ 16 กันยายน 2557 จังหวัดนนทบุรีสิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา