ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  โครงการการทำบัญชีรายการข้อมูลมลสารสู่อากาศที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า
   

  โครงการการทำบัญชีรายการข้อมูลมลสารสู่อากาศที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบัญชีรายการข้อมูลการปล่อยมลสารสู่อากาศต่อการผลิตไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมลสารที่มีการปล่อยสู่อากาศ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) มีเทน (CH4) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารประกอบมีเทนที่ระเหยได้ (NMVOC) ฝุ่นละออง และโลหะหนัก (Ni, V, As, Cd, Cr, Hg, Pb, Zn)

ผลกระทบต่อสังคม::

เป็นการศึกษา LCI แรกของประเทศไทย โดยผลจากการศึกษาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาต่อยอด Life Cycle Assessment ของผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2543 - 2544

ผู้สนับสนุนโครงการ::

JEMAI

 

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา