ผลงาน   >>  มลพิษ   >> Market Based Instruments and Environmental Regulation in Thailand: A Case Study of the Phase - out of Ozone Depleting Substances

   

  Market Based Instruments and Environmental Regulation in Thailand: A Case Study of the Phase - out of Ozone Depleting Substances

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

This study focuses on evaluation of market based instruments (MBIs) in Thailand’s phase-out of ozone depleting substances (ODSs) as part of its commitment to the Montreal Protocal. The report will conduct quantitative analysis of regulatory regimes in terms of environmental effectiveness and economic efficiency, and will contrast the effectiveness of MBIs and of command-and-control methods for achieving phase-out goals. As part of the reserch project, surveys will be undertaken of major ODS consuming companies in various economic sectors. This project will be used as of a comprehensive study on this topic by conducted by research teams from Havard University and the University of Bath.

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา