ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  Launching of UNFPA The State of World Population Report 2001 on “Population and Environmental Change”
   

  Launching of UNFPA The State of World Population Report 2001 on “Population and Environmental Change”

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

The United Nations Population Fund (UNFPA), in collaboration with TEI, co-organized a technical seminar to launch UNFPA the State of World Population Report 2001 on “Population and Environmental Change” on Wednesday, 7 November 2001, 8:30-16:00 hrs., at the Sol Twin Towers Hotel, Rong Muang Road, Bangkok

ผลกระทบต่อสังคม::

จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่รายงานสภาวะประชากรโลก ปี่ 2001 ในหัวข้อ “ประชากรและการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม” รวมทั้งมีการระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาประชากร และทำรายงานการประชุมส่งให้ UNFPA เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาประชากรต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน::

22 ตุลาคม 2544 - 7 พฤศจิกายน 2544

ผู้สนับสนุนโครงการ::

UNFPA

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา