ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  State of Environment Report 2001 (Lao PDR)
   

  State of Environment Report 2001 (Lao PDR)

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

This project was a part of the SEAMCAP: Strengthening Environment Assessment and Monitoring Capabilities in South Asia and the Greater Mekong Sub-region for contributing to the Global State of the Environment Report funded by the United Nations Environment Programme (UNEP). Two countries in the Greater Mekong Sub-region, Lao PDR and Vietnam were selected for this project.

The project facilitated the establishment of a meaningful quantitative base and an ideal framework for environmental assessment and reporting, and policy decision making. The project was to prepare a national SoE report which contributed to a regional SoE report of "2002 Global State of Environment Report" and "2002 Earth Summit".

TEI served as a local expert to assist the government of Lao PDR in preparing the State of the Environment Report (SoER).

ผลกระทบต่อสังคม::

  • รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศลาว (ฉบับแรกของประเทศ) จะช่วยสร้างความเข้าใจชองภาคต่างๆ ต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศลาวมากขึ้น โดยเฉพาะช่วยภาครัฐในการกำหนดนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา และช่วยสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมททีกำลังเผชิญอยู่ และร่วมมือกับภาคอื่นๆ ในการแก้ปัญหา
  • เป็นการริเริ่มไปสู่การจัดทำรายงานฯ ในระดับประเทศอย่างสม่ำเสมอต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน::

1 พฤษภาคม 2542 - 31 มีนาคม 2544

ผู้สนับสนุนโครงการ::

UNEP

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา