ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  การเสวนา แนวทางเกษตรอินทรีย์ไทยอย่างไร จะยั่งยืน
   

 

การเสวนา แนวทางเกษตรอินทรีย์ไทยอย่างไร จะยั่งยืน


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

การเสวนา แนวทางเกษตรอินทรีย์ไทยอย่างไร จะยั่งยืน

ด้วย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจะจัดการเสวนา เรื่อง แนวทางเกษตรอินทรีย์ไทย อย่างไรจึงจะยั่งยืน ขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ชั้น 1 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสพการณ์เกี่ยวกับทำการเกษตตชรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจน แนวคิดเกี่ยวกับการการตรวจสอบการ เกษตรที่ปลอดสารพิษ โดยมีกำหนดการจัดเสวนา และหลักการและเหตุผล รายละเอียด 

ดาวน์โหลด

 

 
 
 

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา