ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  Developing GHG calculation methodology for Thai Palm oil Industry: Responsible for Refined oil Part
   

  Developing GHG calculation methodology for Thai Palm oil Industry: Responsible for Refined oil Part

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

จัดทำโครงการขึ้นเพื่อพัฒนาวิธีการคำนวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงการกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสายโซ่การผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน เพื่อยืนยันว่ากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. มีวิธีการคำนวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในประเทศไทย ตามมาตรการ RED ของสหภาพยุโรป
  2. ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใช้เป็นตัวแทนสำหรับการกลั่นน้ำมันปาล์ม บริสุทธิ์ในประเทศไทยเพื่อใช้ประกอบการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของน้ำมันไบโอดีเซลในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน::

สิงหาคม 2553 - พฤษภาคม 2554

ผู้สนับสนุนโครงการ::

GIZ

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณมาลินี สุขสุอรรถ / คุณกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ