ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  การจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการ “การพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเครือข่ายการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Label) ของสหภาพยุโรป
   

  โครงการการจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการ “การพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเครือข่ายการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Label) ของสหภาพยุโรป

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

เป็นโครงการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเทคนิคร่วมกันกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในการเตรียมข้อมูลเอกสารและพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 โรงงาน ให้มีความรู้และพัฒนาขีดความสามารถของโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดทำฉลากรอยเท้าคาร์บอน

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. เอกสารหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  2. บุคลากรของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีองค์ความรู้ในการให้คำปรึกษากับโรงงานเป้าหมายในการคำนวณรอยเท้าคาร์บอน( Carbon Footprint ) ของผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อดำเนินการขอรับรองขึ้นทะเบียนติดฉลากคาร์บอนขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  3. บุคลากรของโรงงานนำร่อง 2 โรงงาน ได้รับการอบรมในหัวข้อ “การคำนวณรอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์สิ่งทอกลุ่มเส้นไยฝ้ายและ โพลีเอสเตอร์”

ระยะเวลาดำเนินงาน::

เมษายน 2553 - มีนาคม 2554

ผู้สนับสนุนโครงการ::

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณมาลินี สุขสุอรรถ

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

  • คู่มือ “การผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม”
  • คู่มือ “รู้จักกับการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม”