ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  การคำนวณและจัดทำบัญชีรอยเท้าคาร์บอนของการผลิตไฟฟ้ากลุ่มบริษัท EGCO
   

  โครงการการคำนวณและจัดทำบัญชีรอยเท้าคาร์บอนของการผลิตไฟฟ้ากลุ่มบริษัท EGCO

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

กลุ่มบริษัท EGCO ได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอันจะนำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) เพื่อการมีส่วนร่วมลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนามาตรการการจัดการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรและการจัดการ ด้านพลังงานเพื่อนำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการจัดทำ Carbon footprint

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. มีคู่มือวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท EGCO
  2. ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) ในกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัท EGCO
  3. มีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินงาน::

สิงหาคม 2553 - มีนาคม 2554

ผู้สนับสนุนโครงการ::

EGCO

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณมาลินี สุขสุอรรถ

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ