กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มออกซิเจนให้โลก

โครงการปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม WD ร่วมด้วยช่วยสังคม เพื่อดำเนินงานสอดคล้องกับพันธกิจของ Western Digital ในรูปแบบกิจกรรมอาสาสมัครของพนักงานเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มออกซิเจนให้โลก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของ บริษัท Western Digital ช่วยลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน และเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
Duration: 1 November 2020 - 31 January 2021
Donor: WESTERN DIGITAL THAILAND
Contact Person: Kulab Rodthong
Contact: 02 503 3333 ext. 224 | kulab@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT

    No data found