การติดตั้งระบบ Solar Home ให้แก่ชุมชนหย่อมบ้านพะยอย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ฅจัดหาแหล่งพลังงานหมุนเวียน ให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลนอกระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-grid)
Duration: 14/09/2016 -13/09/2017
Donor: Electricity Generating Authority of Thailand - EGAT
Contact Person: Pinyada Charoensin
Contact: 02 503 3333 ext. 509 | pinyada@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT

    No data found