การประกวดเทศบาลสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี 2559: ช่วงการประเมินพื้นที่

กิจกรรมต่อเนื่องจากช่วงแรกที่ซึ่งได้ทำการคัดเลือกเทศบาลที่ผ่านรอบเอกสารแล้วเสร็จ ช่วง 2 นี้ จึงจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจกรรมของเทศบาลที่ผ่านเข้ารอบ 33 เทศบาล
Duration: 21/12/2016 -19/06/2017
Donor: Department of Environment Quality Promotion
Contact Person: Kamolrat Photi
Contact: 02 503 3333 ext. 208 | kamolrat@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT

    No data found