การสร้างเยาวชนไทยใส่ใจพิทักษ์มลพิษอากาศ

เสริมสร้างการเรียนรู้เยาวชนด้านการพิทักษ์มลพิษทางอากาศ โดยมีกิจกรรมการพัฒนาเอกสารคู่มือ และการจัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ
Duration: 1/04/2017 - 31/08/2017
Donor: Thailand Bussiness Council for Sustainable Development
Contact Person: Pinyada Charoensin
Contact: 02 503 3333 ext. 509 | pinyada@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT

    No data found