การหลักสูตรการพิทักษ์ภูมิอากาศ

เผยแพร่ความรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ (โรงเรียนมีชัยพัฒนา) และส่งเสริมให้เยาวชนหามาตรการลดก๊าซ CO2
Duration: 1/12/2016 - 30/06/2017
Donor: Thailand Bussiness Council for Sustainable Development
Contact Person: Pinyada Charoensin
Contact: 02 503 3333 ext. 509 | pinyada@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT

    No data found