ข้อกำหนดและแบบตรวจเอกสาร / Thai Green Label Products and checklist

<<< เลือกข้อกำหนดและแบบตรวจเอกสาร / Thai Green Label Products and checklist

 

อุปกรณ์ก่อสร้าง Construction materials
ลำดับ
ผลิตภัณฑ์ Product  แบบตรวจเอกสาร
1

สี

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1
**ประกาศแก้ไขครั้งที่ 2
***ประกาศแก้ไขครั้งที่ 3
****ประกาศแก้ไขครั้งที่ 4

Paints TGL-4-R4-14
2
เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วม Ceramic Sanitary Wares : Water Closets TGL-5-R3-11
3
ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ Faucets and Water Saving TGL-11-R3-17
4

ฉนวนกันความร้อน

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1

Building Materials: Thermal Insulation TGL-14-R1-11
5
ฉนวนกันความร้อน : ฉนวนยาง Rubber Insulations TGL-14/2-R1-11
6

กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1

Cement Roof Tiles TGL-40/1-R1-13
7

กระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1

Clay Roof Tiles and Ceramic Roof Tiles TGL-40/2-R1-13
8

กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1

Concrete Roof Tiles TGL-40/3-R1-13
9

หลังคาเหล็ก

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1

Steel roof TGL-40/4-13
10

แผ่นอัดสำหรับงานอาคาร ตกแต่ง และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1
**ประกาศแก้ไขครั้งที่ 2
***ประกาศแก้ไขครั้งที่ 3
****ประกาศแก้ไขครั้งที่ 4

Panels for the Building, Decorating and Furniture Industry TGL-41-R1-11
11
วัสดุตกแต่งผนังภายใน Wallcoverings TGL-45-12
12
ซีเมนต์บอร์ด Cement Board TGL-47-11
13
ท่อประปาพลาสติก ประเภทพอลิเอทิลีน Polyethylene pipes for drinking water TGL-48-11
14

แผ่นยิปซัม

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1

Gypsum Board TGL-49-10
15
กระเบื้องเซรามิกปูพื้น/บุผนัง Ceramic floor/wall tiles TGL-58-11
16

วัสดุก่อผนัง

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1

Bricks and blocks TGL-61-11
17
กระจกสำหรับอาคาร: กระจกเปลือกอาคาร Buildings Envelope Glass TGL-62-12
18

สำเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบานหน้าต่างพร้อมวงกบ

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1

Doors and Windows TGL-70-12
19

วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทยาง 

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 2

Rubber Floorcovering TGL-71/1-12
20
วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทพลาสติก Plastic Floorcovering TGL-71/2-12
21
ผลิตภัณฑ์กาว Adhesive TGL-76-13
22

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1
**ประกาศแก้ไขครั้งที่ 2

Portland Cement and Hydraulic Cement TGL-99-15
23
ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม Unplasticized Polyvinyl Chloride Pipes for Drinking Water TGL-103-15
24
วัสดุก่อสร้างที่ทำจากไม้ Wood based panel and building material TGL-107-16
25
กระจกที่ใช้ภายในอาคาร Glass for Building Interior Applications) TGL-108-16 
26
ฉากกั้นห้อง Partitions TGL-109-16 
27
อุปกรณ์ข้อต่อ Fitting TGL-119-16 
28
ท่อพีวีซีแข็งที่ไม่ใช้สำหรับน้ำดื่ม PVC Pipe for non-drinking water TGL-120-16
29
ทดแทนไม้จากพลาสติก Wood-like Plastic TGL-121-16