ข้อกำหนดและแบบตรวจเอกสาร / Thai Green Label Products and checklist

<<< เลือกข้อกำหนดและแบบตรวจเอกสาร / Thai Green Label Products and checklist

 

บ้านและที่อยู่อาศัย Home & Living
ลำดับ ผลิตภัณฑ์ Product  แบบตรวจเอกสาร
1

พลาสติกแปรใช้ใหม่

Recycled plastics TGL-01-R3-22
2 สเปรย์ Sprays with zero ODP & GWP substances TGL-9-R1-06
3

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1
**ประกาศแก้ไขครั้งที่ 2

Laundry Detergent Products TGL-10-R1-10
4

ผลิตภัณฑ์สำหรับผ้าและผลิตภัณฑ์ทำจากผ้า

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1
**ประกาศแก้ไขครั้งที่ 2

Products Made from Cloth TGL-16-R2-11
5 แชมพู Shampoo TGL-18-R1-11
6

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับถ้วยชาม

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1

Dishwashing detergents TGL-19-R2-13
7 เครื่องเรือนเหล็ก Steel Furniture TGL-21-R2-14
8

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ยางพารา

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1

Products made from rubber wood TGL-22-R1-11
9 ผลิตภัณฑ์สบู่ Soaps TGL-24-R2-20
10

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1

Surface Cleaners TGL-25-R2-15
11 เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว Domestic gas stoves for use with liquefied TGL-43-13
12 พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ Biodegradable plastics products TGL-44-R1-21
13 พรม Carpets TGL-54-11
14 ปรับผ้านุ่ม Fabric Softeners TGL-66-12
15 เครื่องเรือน Furniture TGL-69-12
16 ที่นอน Mattresses TGL-88-13
17 รองเท้า Footwear TGL-89-13
18 ครีมนวดผม Hair Conditioner TGL-93-14
19 นาฬิกา Watches and Clocks TGL-96-14
20 ดูแลรักษาเครื่องหนัง Leather Care Products TGL-100-15
21 บรรจุภัณฑ์พลาสติก Plastic Packaging TGL-105-R1-22
22

ของเล่นที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

*ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1

Natural material toys TGL-111-16
23 อุปกรณ์กีฬา Ball for sport TGL-112-16
24 ผ้าอนามัย Sanitary Napkins TGL-113-16
25 ธูป Incense TGL-114-16
26 ม่าน Curtain and Blinds TGL-115-16
27 ผ้าอ้อมสำเร็จรูป Disposable diaperss TGL-122-16