ข่าวสารและกิจกรรม

MOU & MRA Signing Ceremony
at Chiang Rai, Thailand
30 September 2016 ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามสัญญาการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ...

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30–15.30 น. องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดงานแถลงข่าว TBCSD ...

อ่านเพิ่มเติม

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดงานแถลงข่าว TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ สมาคมอาเซียน ไวนิล เคาน์ซิลจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 2016 ...

อ่านเพิ่มเติม

คลิปวิดีโอแนะนำโครงการฉลากเขียว

MOU & MRA Signing Ceremony between Hong Kong Green Label Scheme, japan Eco Mark Program, Singapore ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดการสัมมนาและมอบรางวัล กล่าวเปิดการสัมมนา และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “Thailand Green Label Award” และ ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามสัญญาการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 200 อาคารสำนักงาน ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามสัญญาการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 200 อาคารสำนักงาน ...

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

  ลำดับที่ TC รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ วันที่/เวลา สถานที่ เอกสารดาวน์โหลด  
1 117 ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า อังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
09.00-12.00 น.
ณ ห้อง คลิสตัล 1 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ (ดาวน์โหลด แผนที่)
 1. ร่างข้อกำหนด ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า
 2. กำหนดการ
 3. ใบตอบรับ
 
2 118 ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสัญญาณ อังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
13.00-16.00 น.
ณ ห้อง คลิสตัล 1 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ (ดาวน์โหลด แผนที่)
 1. ร่างข้อกำหนด ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสัญญาณ
 2. กำหนดการ
 3. ใบตอบรับ
 
3 120 ผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีแข็งที่ไม่ใช้สำหรับน้ำดื่ม พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
13.00-16.00 น.
ณ Silver room, Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ (ดาวน์โหลด แผนที่)
 1. ร่างข้อกำหนด ผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีแข็งที่ไม่ใช้สำหรับน้ำดื่ม
 2. กำหนดการ
 3. ใบตอบรับ
 
4 119 ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ข้อต่อ อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559
13.00-16.00 น.
ณ ฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ (ดาวน์โหลด แผนที่)
 1. ร่างข้อกำหนดผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ทำจากไม้
 2. กำหนดการ
 3. ใบตอบรับ
 
5 122 ผลิตภัณฑ์ ผ้าอ้อมสําเร็จรูป อังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
09.00-12.00 น.
ณ ห้องการ์เด็น1 ชั้น5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ (ดาวน์โหลด แผนที่)
 1. ร่างข้อกำหนด ผลิตภัณฑ์ ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
 2. กำหนดการ
 3. ใบตอบรับ
 
6 121 ผลิตภัณฑ์ ทดแทนไม้จากพลาสติก อังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
13.00-16.00 น.
ณ ห้องการ์เด็น1 ชั้น5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ (ดาวน์โหลด แผนที่)
 1. ร่างข้อกำหนด ผลิตภัณฑ์ ทดแทนไม้จากพลาสติก
 2. กำหนดการ
 3. ใบตอบรับ