8 กรกฎาคม 2561 | 21:54 น.
ภายใต้โครงการ:

งานแถลงข่าว TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และพิธีมอบใบรับรองประเภทต่างๆ