8 กรกฎาคม 2561 | 21:54 น.
ภายใต้โครงการ:

งานสัมมนาประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “TBCSD ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ”