13 กรกฎาคม 2564 | 18:39 น.

สนามบินนำร่องพร้อมทะยานสู่ Green Airport

5 กรกฎาคม 2564 โครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ปี 2564 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 2/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการจาก 13 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการเตรียมความพร้อมฯ ของสนามบินที่เข้าร่วมโครงการฯ 5 แห่ง ได้แก่ สนามบินสมุย สนามบินตราด ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานน่านนคร 
รวมทั้งหารือแนวทางการตรวจประเมินของคณะกรรมการฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564
..................
ติดตามโครงการได้ที่ https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/g-green/greenairport/
#GreenAirport