23 กุมภาพันธ์ 2565 | 20:20 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

Greener World with Shopee และ TEI

23 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์ม E-Commerceในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน จัดแคมเปญ “Greener World with Shopee & TEI”  โดยมีผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 90 ราย  เพื่อร่วมสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการเข้าสู่การตลาด E-Commerce ให้กับสินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่าย อาทิ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "โอกาสทางธุรกิจของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"  เพื่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้สนับสนุนภาคธุรกิจเอกชนให้มีการผลิตที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งยังมีการแบ่งปันประสบการณ์การสร้างโอกาสทางการขายจากเทรนด์ของ E-Commerce ในปี 2022 โดย คุณจติยา งามเมฆินทร์ Head of Corporate Development, Sea ประเทศไทย คุณปาจรีย์ โกสุวรรณ Seller Education Team, Shopee และ คุณวิสสุตา จิตโตธิการ Seller Education Team  รวมถึงการขายแบบก้าวกระโดดด้วย Shopee Program พร้อมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการและสิทธิพิเศษที่ร้านค้าจะได้รับ

โดยแคมเปญในครั้งนี้เป็นการสร้างการตระหนักรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้สามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจ และสร้างการเติบโตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนต่อไป