9 ตุลาคม 2563 | 16:40 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ผลิตภัณฑ์ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบถังคว่ำ (ตู้กดน้ำร้อนและน้ำเย็น)

9 ตุลาคม 2563 โครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ผลิตภัณฑ์ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบถังคว่ำ (ตู้กดน้ำร้อนและน้ำเย็น) ณ ห้องประชุมธีระ พันธุมวนิช ชั้น 6 อาคารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย ปัญญาวีร์ ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิค รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิค รศ. ดร.มงคล มงคลวงศ์โรจน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ คุณโกศล ใจรังษี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กว่า 30 หน่วยงาน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ จนการประชุมเสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี