25 มกราคม 2564 | 18:58 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

TISI - TEI หารือร่วมกันพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการรับรองฉลากเขียว

25 มกราคม 2564  เวลา 10:00 น. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ประชุมหารือ ร่วมกับ คุณธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และคณะ สำหรับการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ., TISI) กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ในการพัฒนาและยกระดับงานฉลากเขียว รวมทั้งความร่วมมือโครงการไทย-เยอรมัน ด้านมาตรฐานการออกแบบเชิงนิเวศ (Eco-Design) ณ สำนักงาน สมอ. พญาไท