18 มีนาคม 2564 | 18:50 น.
ภายใต้โครงการ:

ชี้แจงโครงการต้นแบบการลดการใช้พลาสติกในเมืองภูเก็ต

16 มีนาคม 2564 โครงการ Collaborative Action for Single-Use Plastic Prevention in Southeast Asia (CAP-SEA)  นำโดย Mr.Chrisoffer Brick  Project leader (GIZ) และ ดร.รัตมณี อ๋องสกุล (TEI) เข้าพบและหารือกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต โรงแรมภูเก็ตรอยัลซิตี้ และสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ เพื่อชี้แจงโครงการต้นแบบการลดการใช้พลาสติกในเมืองภูเก็ต และหารือความเห็นต่อแนวทางการดำเนินโครงการในระยะต่อไป