28 ตุลาคม 2563 | 17:34 น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาแนวทางการเผาในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา PM2.5 ในประเทศไทย

26-27 ตุลาคม 2563 ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาแนวทางการเผาในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา PM2.5 ในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นประธานพร้อมบรรยายสถานการณ์และทิศทางการจัดการการเผา ประเทศไทย และมี ดร.เอ็จ สโรบล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร และ ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษและที่ปรึกษาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมนำการเสวนาและแลกเปลี่ยน “การลดและควบคุมปัญหาการเผาในพื้นที่เพาะปลูก: โอกาสและความท้าทายเชิงนโยบายและการปฏิบัติ” ว่าด้วยเรื่องของพืชหลัก อ้อย ข้าว ข้าวโพด โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า 70 ท่าน