26 พฤศจิกายน 2563 | 18:25 น.

ศึกษาดูงานการส่งเสริมและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเผาในพื้นที่เพาะปลูกอ้อยโรงงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี

26 พฤศจิกายน 2563  รศ. ดร.เอ็จ สโรบล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร และคณะทำงานโครงการ ABM ฝ่าย REM ศึกษาดูงานการส่งเสริมและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเผาในพื้นที่เพาะปลูกอ้อยโรงงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และเข้าพบกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ต.แจงงาม และบริษัทน้ำตาลมิตรผล (ด่านช้าง) ณ อบต.แจงงาม จ.สุพรรณบุรี