4 ธันวาคม 2563 | 18:15 น.

กิจกรรมปลูกต้นไม้ฟอกอากาศเพิ่มออกซิเจนให้โลก

TEI and Western Digital (Thailand) .... We Care : Thai Environmental Day 

4 ธันวาคม 2563 วันสิ่งแวดล้อมไทย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ฟอกอากาศเพิ่มออกซิเจนให้โลก โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และคุณณัฐลิตา ภู่ภิรมย์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ บางปะอิน ประเทศไทย กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด เข้าร่วมร่วมกิจกรรมดังกล่าว กว่า 300 คน ได้เลือกต้นไม้ฟอกอากาศ "ยางอินเดียดำ" เป็นต้นไม้ที่จะปลูกและหลังจากนั้น 1 เดือน นำมาประกวด รายงานผลการดูแลโดยวัดการเติบโต และนำส่งต่อให้กับศูนย์​พัฒนา​การจัดการสวัสดิการ​สังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 200 คน