8 เมษายน 2564 | 11:44 น.

หารือ ร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกทะเลของประเทศไทย

5 เมษายน 2564 โครงการ MPD จัดการประชุมหารือการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกทะเล ครั้งที่ 3 โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คุณวราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้แทนธนาคารโลก คุณเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการบริการทางวิชาการและคณะทำงาน ประชุมหารือเรื่องการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกทะเลของประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชน