14 กรกฎาคม 2563 | 11:57 น.

ประชุมหารือสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกทะเลของประเทศไทย

8 กรกฎาคม 2563 โครงการ MPD นำโดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา และคณะทำงานโครงการ ได้จัดประชุมหารือร่วมกับธนาคารโลก กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกทะเลของประเทศไทย