31 กรกฎาคม 2563 | 14:23 น.

คณะทำงานโครงการลงพื้นที่สัมภาษณ์ พร้อมศึกษาการดำเนินงานด้านการจัดการขยะของชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

25 กรกฎาคม 2563 โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกทะเล (MPD) นำโดย คุณเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ และคณะทำงานโครงการลงพื้นที่สัมภาษณ์ พร้อมศึกษาการดำเนินงานด้านการจัดการขยะของชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ