31 กรกฎาคม 2563 | 15:11 น.

คณะทำงานลงพื้นที่และศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ ณ ชุมชนไม้รูด จังหวัดตราด และชุมชนตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง

30 - 31 กรกฎาคม 2563 โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านจัดการขยะพลาสติกทะเล (MPD) นำโดย คุณเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ และคณะทำงานลงพื้นที่และศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ ณ ชุมชนไม้รูด จังหวัดตราด และชุมชนตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง