6 สิงหาคม 2563 | 13:58 น.

ประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกทะเล ครั้งที่ 1

5 สิงหาคม 2563 โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านจัดการขยะพลาสติกทะเล (MPD)  จัดการประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกทะเล ครั้งที่ 1 นำโดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คุณวราภรณ์ ผู้แทนธนาคารโลก คุณเบญจมาส โชติทอง หัวหน้าโครงการ และคณะทำงาน ประชุมหารือเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกทะเลของประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชน