19 สิงหาคม 2563 | 18:21 น.

สัมภาษณ์ คุณไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

19 สิงหาคม 2563 โครงการร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติเกี่ยวกับขยะพลาสติกทางทะเล นำโดยคุณธนิรัตน์  ธนวัฒน์  ผู้จัดการโครงการ และคณะทำงานโครงการ เข้าสัมภาษณ์ คุณไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด และเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท คิงส์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่นส์ จำกัด โรงงานรีไซเคิลพลาสติก PE ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกทะเล