13 พฤศจิกายน 2563 | 13:38 น.

ประชุมหารือการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกทะเล ครั้งที่ 2

12 พฤศจิกายน 2563  โครงการ Support Development of Thailand's National Action Plan on Marine  จัดประชุมหารือการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกทะเล ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติในการกล่าวต้อนรับและเปิดประชุม โดย คุณวราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโสธนาคารโลก กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  การประชุมครั้งนี้ได้มีการสรุปผลการศึกษาทบทวนข้อมูลการจัดการขยะพลาสติก เสนอแนวคิดและสาระของร่างแผนปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดย คณะนักวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย