27 มกราคม 2564 | 19:40 น.

หารือแนวทางแผนการทำงานของโครงการเรดด์พลัส (REDD+)

25 มกราคม 2564   ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนายการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมคณะทำงานโครงการ REDD+ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งประกอบด้วย คุณเบญจมาส โชติทอง คุณวิลาวรรณ น้อยภา คุณพวงพกา ขาวกระโทก และผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งนำโดย คุณรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ณ ห้องประชุม 301 ตึกญี่ปุ่น กรมอุทยานฯ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน และแผนการทำงานของโครงการเรดด์พลัส (REDD+) โดยโครงการนี้เป็นการพัฒนากลไกในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในประเทศไทย เพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการปรับปรุงการเก็บรักษาปริมาณคาร์บอนที่สะสมในป่าในประเทศไทย ทั้งนี้โครงการเรดด์พลัส (REDD+) ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารโลก (World Bank) และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการป่าไม้ระดับโลก