9 กุมภาพันธ์ 2564 | 10:32 น.

สร้างความเข้าใจและวางแผนการเสริมสร้างบทบาทผู้ใช้ประโยชน์จากพรุ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

8 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการการส่งเสริมบทบาทผู้หญิง ผู้สูงอายุ และเยาวชนในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยบริการจากระบบนิเวศพรุควนเคร็ง จัดประชุมสร้างความเข้าใจและวางแผนการเสริมสร้างบทบาทผู้ใช้ประโยชน์จากพรุ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณไสว ทองดำ นายก อบต.เคร็ง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และทีมนักวิจัยจาก TEI นำโดยคุณพวงผกา ขาวกระโทก ร่วมด้วย คณะอาจารย์จาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ม.ทักษิณ และ ม.ราชภัฏนครศรีฯ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 ท่าน ซึ่งผู้เข้าร่วมมีความเห็นร่วมกันว่าการจัดการและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพรุอย่างยั่งยืนจะสร้างความเข้มแข็งและฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้