9 พฤษภาคม 2562 | 17:13 น.

เปลี่ยนอาคารให้เป็น...อาคารลดคาร์บอน...แล้วได้อะไร