การจัดทำเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ปตท.สผ. : ส่วนที่ 2 ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จัดทำวิธีการประเมินการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การเช่าซื้อรถยนต์ บริการจัดเลี้ยงและทำความสะอาด  ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน บริการซีเมนต์สำหรับงานขุดเจาะ และการเช่าเหมาลำเรือ AHTS
 
ระยะเวลาดำเนินงาน: 1/05/2560 - 31/10/2560
ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ: วิศรา หุ่นธานี
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 524 | wisara@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ

    No data found