การสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวภายในองค์กร ปตท. ระยะที่ 2 (ที่ปรึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์)

ออกแบบการคำนวณ การลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวภายในองค์กร  5 หมวด
ระยะเวลาดำเนินงาน: 1/09/2560 - 31/10/2560
ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท ปตท. จำกัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ: วิศรา หุ่นธานี
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 524 | wisara@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ

    No data found