การส่งเสริมการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทำการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ 1) กลุ่มสินค้าผ้าและสิ่งทอ เซรามิคและเครื่องปั้นดินเผา ไม้และจักสานและสบู่ 2) กลุ่มอาคารและสำนักงานสีเขียว 3) กลุ่มโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำโรดแมปและกลไกการดำเนินโครงการ
ระยะเวลาดำเนินงาน: 20/11/2560 – 18/01/2561
ผู้สนับสนุนโครงการ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ: กมลรัตน์ โพธิ
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 208 | kamolrat@tei.or.th