8 กุมภาพันธ์ 2564 | 15:03 น.

TBCSD: ภาคธุรกิจไทยร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5 (ตอนที่ 1 สภาพปัญหาสถานการณ์ฝุ่น PM2 5 ประเทศไทย)